Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Prace komisji powołanej po katastrofie w kopalni Halemba

Prace komisji powołanej po katastrofie w kopalni Halemba

27 Listopada 2006

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, związków zawodowych oraz kierownictwa KWK "Halemba".

Po zapoznaniu zebranych z regulaminem prac Komisji w wyniku dyskusji postanowiono doprecyzować warunki współdziałania Komisji z przedstawicielami Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Policji i NIK. Następnie Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego KWK "Halemba" przedstawił zebranym przebieg zdarzenia zbiorowego oraz przebieg prowadzonej akcji ratowniczej.
W celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzenia powołano sześć zespołów roboczych do wykonania prac badawczych i ekspertyz w zakresie:

  • analizy zagrożenia metanowego, pożarowego i klimatycznego, wybuchu pyłu węglowego w rejonie ściany 1 w pokładzie 506,
  • stanu wentylacji w rejonie zdarzenia,
  • przebiegu i oceny akcji ratowniczej,
  • oceny technologii prowadzenia robót likwidacyjnych w ścianie 1,
  • oceny przygotowania firmy usługowej do wykonywania robót związanych z likwidacją ścian,
  • badań specjalistycznego sprzętu zabezpieczonego podczas akcji ratowniczej.

Prace badawcze i ekspertyzy opracowane zostaną w ramach Zespołów składających się z członków Komisji i zaproszonych przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych.

Komisja ustaliła, że oględziny miejsca zdarzenia przeprowadzone zostaną dwuetapowo, pierwsze w wyrobiskach z opływową wentylacją po otamowaniu ślepego odcinka ściany i wypełnienia go gazami inertnymi oraz po uzyskaniu składu powietrza w rejonie ściany 1 zgodnego z obowiązującymi przepisami. Drugie oględziny w ślepym odcinku ściany przeprowadzone zostaną po wykluczeniu możliwości zaistnienia pożaru w zrobach ściany. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w grudniu br.

do góry