Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Barbórka WUG 2016. Konkurs dla kopalń górnictwa (..)

Barbórka WUG 2016. Konkurs dla kopalń górnictwa podziemnego pt. „Na początek 180 dni bez wypadku”

2 Grudnia 2016

Wyższy Urząd Górniczy, realizując swoje zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, podjął wspólną z Fundacją „Bezpieczne Górnictwo im prof. W. Cybulskiego” decyzję o zorganizowaniu konkursu, który stanowiłby zachętę do wzmożenia działań w zakresie prewencji wypadkowej i przestrzegania przepisów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Honorowy Patronat nad ogłoszonym w kwietniu br. konkursem dla podziemnych zakładów górniczych pt. „Na początek 180 dni bez wypadku”, doceniając tym samym  społeczny wymiar  rywalizacji w zakresie prewencji wypadkowej. Akces do konkursu zgłosiły kierownictwa 35 zakładów wydobywających: węgiel kamienny, rudy miedzi, cynk i ołów oraz sól kamienną. Oceniano ich wyniki w okresie od 15. 05 do 10.11. 2016 r.

Zwycięzców wyłoniła 16-osobowa Kapituła Konkursu, w której składzie zasiadali przedstawiciele: górniczych związków zawodowych, Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im prof. W. Cybulskiego” oraz urzędów górniczych nadzorujących podziemne zakłady górnicze. Laureatów wyłoniono na podstawie analizy stanu BHP w zakładzie górniczym (liczby wypadków, w tym pracowników firm zewnętrznych) i niebezpiecznych zdarzeń, które powodowały ryzyko wypadkowe oraz oceny służb kopalnianych w zakresie działań prewencyjnych. Kapituła przyznała równorzędne nagrody w trzech kategoriach zakładów, (wyodrębnionych na podstawie stanu zatrudnienia) oraz nagrodę specjalną za innowacyjne przedsięwzięcia w prewencji wypadkowej, które będą promowane przez WUG w ramach dobrych praktyk.

Zwycięzcami konkursu zostały:

  • w kategorii zakładów górniczych zatrudniających do 1500 pracowników - Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.;
  • w kategorii zakładów górniczych zatrudniających od 1501 do 3500 pracowników - Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A;
  • w kategorii zakładów górniczych zatrudniających powyżej 3500 pracowników - Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Nagrodę specjalną za „Działalność prewencyjną” przyznano Kopalni Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary” Węglokoks Kraj sp. z o.o.

W oceniany 180-dniowym okresie w nagrodzonych kopalniach nie było ani jednego wypadku śmiertelnego i ciężkiego, a wypadków lekkich w przeliczeniu na tysiąc zatrudnionych osób było bardzo mało (od 1 w niewielkim zakładzie do 38 w kopalni zatrudniającej ponad 12,6 tys. osób).

Patronat medialny nad rywalizacją kopalń bezpieczeństwem pracy objęło 11 redakcji: Gość Niedzielny oraz Radio eM, Dziennik Zachodni oraz portal internetowy Nasze Miasto, Trybuna Górnicza i portal nettg.pl, Nowy Przemysł i portal wnp.pl, Polskie Radio Katowice, TVP3 Katowice, Europerspektywy.

do góry