Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

1 Grudnia 2016

W środę, 30 listopada br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyło się posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron tego zespołu, tj.: Urzędu Gminy Marklowice, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice oraz OUG w Rybniku. 

Spotkanie prowadzone przez dyrektora OUG w Rybniku obejmowało:

 • omówienie zagadnień dotyczących utworzenia filara ochronnego dla centrum Marklowic w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice,
 • realizację wniosków i warunków, zawartych w:
  • uchwale Komisji do spraw Ochrony Powierzchni z 3 lipca 2015 r.,
  • protokole nr 1/2015 z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice, odbytego w dniu 27 listopada 2015 r.,
 • realizację uwag Wójta Gminy Marklowice do projektów planów ruchu PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice,
 • analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia,
 • omówienie zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych,
 • wykonanie planu napraw szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2015 oraz według stanu na dzień 30 października 2016 r.,
 • planowaną eksploatację w nawiązaniu do projektów planów ruchu, „Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń „Marcel” i „Jankowice” w Polu Marklowice na lata 2016-2018, 2016-2021 i perspektywicznie do wyczerpania złoża” oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
do góry