Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Barbórka nadzoru górniczego 2019. Uroczysta akademia w (..)

Barbórka nadzoru górniczego 2019. Uroczysta akademia w Muzeum Śląskim

29 Listopada 2019

W czwartek, 28 listopada br. w Katowicach odbyły się uroczystości barbórkowe nadzoru górniczego. Rozpoczęła je Msza Święta w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Celebrował ją Arcybiskup Wiktor Skworc, który złożył pracownikom urzędów nadzoru górniczego najlepsze życzenia z okazji obchodów Dnia Górnika. Na zakończenie uroczystości w Kościele Prezes WUG Adam Mirek wręczył księdzu Arcybiskupowi nagrodę honorową, statuetkę Skarbnika - symbolu wszelkiej prawości, strażnika dobrej i bezpiecznej pracy pod ziemią.

Kolejna część barbórkowych uroczystości Wyższego Urzędu Górniczego odbyła się Muzeum Śląskim w Katowicach. Jak co roku, wśród kilkuset gości uroczystej akademii znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, wojska, związków zawodowych, instytucji współpracujących z WUG oraz delegacje zakładów górniczych z całej Polski, wydobywających różnorodne kopaliny (węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropę, rudy miedzi, kruszywa, sól, siarkę). Obecni byli m.in.: Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej profesor Cezary Kochalski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych Anna Margis, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Prezes Czeskiego Urzędu Górniczego Martin Štemberka i Radim Mžyk - Wiceprezes Czeskiego Urzędu Górniczego, Prezes Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego Prof. Dr. Bernhard Cramer oraz Prezes Słowackiego Głównego Urzędu Górniczego Dr inż. Peter Kúkelčík.

Ci którzy nie mogli osobiście stawić się na uroczystości, przekazali na ręce prezesa WUG oficjalne listy okolicznościowe. Życzenia przesłali m.in. Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów. Andrzej Duda podkreślił istotę i wagę misji urzędów nadzoru górniczego. Premier Mateusz Morawiecki nawiązał do przyszłości polskiego przemysłu wydobywczego i transformacji polityki energetycznej kraju.

W wystąpieniu inaugurującym Prezes WUG Adam Mirek mówił o historycznym dorobku związanym z działalnością polskiego nadzoru górniczego w niepodległej Ojczyźnie. Przypomniał o konieczności wielowymiarowej współpracy różnych urzędów, instytucji i ośrodków naukowych w zakresie wypracowywania wysokich standardów bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Zaznaczył przy tym potrzebę dostosowania, a także zmiany szeregu regulacji prawnych i zawodowych, które są niezbędne dla zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry górniczej, a co za tym idzie, osiągnięcia jak najlepszych parametrów bezpieczeństwa pracy w kopalniach.

Podkreślił również rolę szkoleń i okresowego sprawdzania wiedzy osób odpowiedzialnych za życie i zdrowie oraz warunki pracy w zakładach górniczych.

 - W sprawach szkoleń, problemach rzeczoznawców,  widzimy dużą rolę dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. To organizacja ludzi mądrych, doświadczonych. Powinniśmy wykorzystywać ich wiedzę – powiedział.

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć górników, którzy w tym roku odeszli na wieczną szychtę. Przypomniano także o katastrofie, która miała miejsce pod koniec 2018 r. w kopalni Stonava w Czechach, gdzie zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków. Prezes WUG podziękował obecnemu na uroczystości szefostwu czeskiego dozoru, że wyraziło zgodę na udział przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny tej tragedii.

Tradycyjnie już akademia barbórkowa WUG była okazją do uhonorowania pracowników urzędów nadzoru górniczego odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Złoty Krzyż Zasługi odebrał Daniel Jarosz.

Srebrne Krzyże Zasługi wręczono: Mariuszowi Kurowskiemu, Mirosławowi Perlitiusowi, Marzenie Rabiasz , Stefanowi Spyrze.

Natomiast Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Jacek Ardelli, Igor Bartoszko, Łukasz Duliban, Andrzej Skórka.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczono: Andrzeja Knopa, Stanisława Kurcza, Zygmunta Lechkiego, Jerzego Łachmanka, Jerzego Ładę, Mariusza Mulińskiego, Jana Nieściura, Wiesława Sobolewskiego, Witolda Wójtowicza.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: Mariusz Napiórkowski, Magdalena Śmieszek-Dudek i Marek Szmidt.

Natomiast Medal Brązowy odebrali: Magdalena Białek-Grzechnik, Kamil Długosz, Anna Grabowska, Dariusz Gągorowski, Sylwester Janiów, Agnieszka Machnicka, Witold Palka, Marcin Skrobisz, Witold Tkocz.

Obchody Dnia Górnika WUG były nie tylko wielkim świętem nadzoru górniczego, ale również tych wszystkich, którzy pracują i działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle wydobywczym. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wręczył 23 osobom wyróżniającym się w tym zakresie Odznaki Honorowe Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie. To wyraz docenienie sukcesów tych osób w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych. Odznaki otrzymali:

 • Władysław Banyś,
 • Zdzisław Bik,
 • Bernhard Cramer,
 • Piotr Czaja,
 • Jerzy Dec,
 • Mirosław Jaśniok,
 • Jacek Korski,
 • Peter Kúkelčík,
 • Zdzisław Kulczycki,
 • Stanisław Łyda,
 • Marek Majcher,
 • Wiesław Malicki,
 • Małgorzata Malec,
 • Marian Mazur,
 • Radim Mžyk,
 • Piotr Pięta,
 • Robert Podolski,
 • Dariusz Prostański,
 • Henryk Stabla,
 • Jerzy Suchoszek,
 • Andrzej Tor,
 • Jerzy Wróbel,
 • Zbigniew Zarębski.

Na wniosek prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Minister Energii w uznaniu zasług oraz za wieloletnią i aktywną pracę zawodową na rzecz rozwoju górnictwa wyróżnił odznaką honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP” 22 osoby. Odznaczenie odebrali::

 • Stanisław Bartosik,
 • Witold Baszyński,
 • Grażyna Bomba,
 • Władysław Borkowski,
 • Piotr Cichy,
 • Łukasz Duliban,
 • Anna Grabowska,
 • Judyta Hetmaniok,
 • Adam Koczy,
 • Małgorzata Król,
 • Jadwiga Król-Korczak,
 • Krzysztof Markowicz,
 • Stefan Maziec,
 • Jolanta Pomorska,
 • Michał Prysak,
 • Marek Pytlik,
 • Marcin Radzik,
 • Jacek Romuk,
 • Krystyna Samek-Skwara,
 • Karolina Smorowińska,
 • Marek Szyndler,
 • Bogdan Woźny.

Uwzględniając długoletnią współpracę mającą na celu podnoszenie standardów bezpieczeństwa pracy w górnictwie, prezes Wyższego Urzędu Górniczego postanowił również wręczyć, sięgający tradycją dawnych wieków symbol honoru, wolności i godności górnika, władzy wyższych urzędników górniczych i nadzoru – honorową szpadę górniczą: Prezesowi Słowackiego Urzędu Górniczego Dr. inż. Peterowi Kúkelčíkowi oraz Prezesowi Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego Prof. Dr. Bernhardowi Cramerowi.

Podczas akademii, zgodnie z tradycją wręczono również honorowe szpady górnicze. Odebrali je w tym roku:

 • Bogdan Woźny,
 • Igor Bartoszko,
 • Andrzej Morcinek,
 • Witold Tkocz,
 • Elżbieta Bulenda,
 • Wojciech Nalewajski
 • Aleksandra Bulanda,
 • Tomasz Mainczyk,
 • Grzegorz Czernek,
 • Paweł Filbier,
 • Krzysztof Wilimborek.

Barbórka nadzoru górniczego jest również okazją do nadania przyznanych na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przez Ministra Energii stopni górniczych. W tym roku otrzymali je:

Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia:

 • Antoni Giłka,

Generalnego Dyrektora Górniczego II stopnia:

 • Tomasz Jawień,
 • Dariusz Katan,
 • Piotr Kujawski,
 • Alicja Stefaniak.

Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia:

 • Krystyna Samek-Skwara,
 • Kamil Długosz,
 • Wojciech Napierała,
 • Dagmara Pęczek,
 • Eugeniusz Sobczyk.

Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego od 9 lat prowadzi konkurs, którego celem jest wyróżnienie najbezpieczniej pracujących oddziałów kopalń. Jury konkursu bierze pod uwagę liczbę wypadków, warunki pracy oraz wyniki przeprowadzanych kontroli. Oddziały, które zasłużyły na wyróżnienie nie odnotowały w mijającym roku żadnych kar i co najistotniejsze, kończą kolejny rok bez śmiertelnych lub ciężkich wypadków przy pracy, a liczba lekkich urazów jest malejąca. W tym roku wyróżnienie otrzymało 11 oddziałów, które zostały uhonorowane równorzędnymi dyplomami i statuetkami.

Zgodnie z tradycją Fundacja wyróżniła również jedną dyplomową pracę magisterską z zakresu górnictwa. Wyróżnienie trafiło do mgr inż. Darii Smolak, której praca z zakresu bezpieczeństwa w górnictwie ma tytuł: „Zastosowanie pasywnej tomografii sejsmicznej do oceny stopnia odprężenia górotworu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział „Polkowice-Sieroszowice”. Została ona obroniona na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystości barbórkowe nadzoru górniczego w Muzeum Śląskim uświetnił występ zespołu bluesowego DAMIAN LUBER QUARTET, który tworzą czterej znakomici muzycy: Damian Luber - wokal i gitara, Jacek Szuła - harmonijki, Marian Wiśniowski – bas oraz Leszek Szewczuga - perkusja.

Patronat medialny nad Barbórką Wyższego Urzędu Górniczego objęły redakcje: Polskiej Agencji Prasowej, TVP Katowice, „Trybuny Górniczej”, „Gościa Niedzielnego”, „Nowego Przemysłu”, Radia eM i portali internetowych: nettg.pl oraz wnp.pl.

do góry