Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Barbórka w Wyższym Urzędzie Górniczym

Barbórka w Wyższym Urzędzie Górniczym

5 Grudnia 2007

4 grudnia 2007 roku w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyły się uroczystości z okazji Dnia Górnika. Po Mszy Świętej w kościele pw. św. Piotra i Pawła, w siedzibie WUG rozpoczęła się uroczysta akademia, którą prowadził Piotr Bukalski – zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa. Prezes WUG dr inż. Piotr Buchwald powitał zebranych przemówieniem, w którym podsumował dokonania urzędów górniczych w mijającym roku oraz nakreślił najważniejsze zadania planowane na 2008 r.

Podczas akademii Dyrektor Generalny WUG Grzegorz Paździorek odczytał życzenia Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska skierowane do Prezesa WUG z okazji Barbórki oraz jubileuszu 85-lecia WUG. W głównej części akademii wręczono odznaczenia oraz dyplomy.

Prezes WUG wręczył odznaczenia "Zasłużony dla Górnictwa RP" dwóm pracownikom urzędów górniczych. Ponadto zostały wręczone dyplomy nadania stopni górniczych. Szlify generalnego dyrektora górniczego otrzymali: I stopnia Dyrektor Generalny WUG Grzegorz Paździorek i Dyrektor OUG w Katowicach Grzegorz Juzek. II stopnia: Marian Jasionowski (zastępa dyrektora OUG w Kielcach) i Piotr Wojtacha (zastępa dyrektora OUG w Gliwicach). Stopnie górnicze III stopnia otrzymało 12 pracowników urzędów górniczych. Ponadto Prezes WUG wręczył dyplomy nadania stopni górniczych dyrektora górniczego. Trzech pracowników Wyższego Urzędu Górniczego zostało wyróżnionych medalem za zasługi dla geologii polskiej. Prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Stanisław Parol wraz z Prezesem Piotrem Buchwaldem odznaczył trzynastu pracowników urzędów górniczych za wniesienie istotnego wkładu w rozwój polskiego ratownictwa górniczego. Prezes CSRG S.A. wręczył Honorowe Sztylety Ratownicze w dowód uznania za wieloletnie działania na rzecz rozwoju i doskonalenia służb ratownictwa górniczego dyrektorom okręgowych urzędów górniczych. Honorowe Sztylety odebrali: Grzegorz Juzek, Jerzy Kolasa oraz Zbigniew Schinohl. Andrzeja Stępnia i Andrzeja Cisowskiego odznaczono medalami w dowód uznania za wniesienie istotnego wkładu w rozwój ratownictwa górniczego w zakładach górniczych KGHM.

Podczas akademii barbórkowej przeprowadzona również została ceremonia wręczenia honorowych szpad górniczych. Ceremonię przeprowadził Wiceprezes dr inż. Piotr Litwa oraz Józef Fudali z Departamentu Górnictwa WUG. Górnicze szpady odebrało dziewiętnastu pracowników urzędów górniczych.

Pracownicy obchodzący jubileusze pracy w górnictwie i urzędach górniczych odebrali pamiątkowe dyplomy. W imieniu wyróżnionych głos zabrał Piotr Gisman, dyrektor Departamentu Prawnego WUG.

Uroczystości barbórkowe uświetnił krótki koncert skrzypcowy w wykonaniu Łukasza Jurskiego, ucznia Liceum im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

do góry