Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Barbórkowe posiedzenie Senatu AGH

Barbórkowe posiedzenie Senatu AGH

10 Grudnia 2007

W dniu 7 grudnia 2007 r. odbyło się uroczyste, barbórkowe posiedzenie Senatu AGH, któremu przewodniczył profesor Antoni Tajduś – rektor AGH. W uroczystościach wzięli udział m.in.: wiceminister środowiska – Główny Geolog Kraju Henryk Jacek Jezierski, wiceminister gospodarki Eugeniusz Postolski, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Prezes WUG Piotr Buchwald.

W wygłoszonych podczas uroczystości wystąpieniach okolicznościowych podkreślano znaczenie działalności naukowej i dydaktycznej AGH dla kształtowania korzystnych warunków rozwoju polskiego górnictwa. Zwracano także uwagę na strategiczną rolę górnictwa węgla kamiennego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Po posiedzeniu Senatu odbyło się, ilustrowane efektami świetlnymi, widowisko artystyczne pt. "Tradycje górnicze i nie tylko…" z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca AGH "Krakus". W finale widowiska odbył się tradycyjny obrzęd "skoku przez skórę", podczas którego przyjęto do stanu górniczego kilkunastu studentów AGH.

do góry