Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Baza wzorów formularzy wniosków o stwierdzenie (..)

Baza wzorów formularzy wniosków o stwierdzenie kwalifikacji na stronie internetowej WUG

20 Czerwca 2012

W zakładce "Kwalifikacje" udostępniono pełną bazę wzorów formularzy wniosków o stwierdzenie kwalifikacji przez organy nadzoru górniczego. Wzory te nie mają charakteru obowiązującego, ale pozwolą na przyspieszenie prowadzenia postępowania administracyjnego, w tym przez jednoznaczne sprecyzowanie wszystkich wymaganych lub mogących znaleźć zastosowanie elementów wniosków. Obecnie w bazie tej umieszczone są: (1) uniwersalny wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji, który wymaga większego zaangażowania ze strony kandydatów (przez konieczność samodzielnego uzupełnienia większości danych), a także następujące wzory o węższym zakresie zastosowania (których wypełnienie polega przede wszystkim na wyborze opcji): (2) wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, (3) wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego w zakresie górnictwa podziemnego, (4) wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego w zakresie górnictwa odkrywkowego, (5) wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego w zakresie górnictwa otworowego (bez wiertnictwa), (6) wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego w zakresie wiertnictwa.

do góry