Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Informacja o zmianach w Prawie geologicznym i górniczym z (..)

Informacja o zmianach w Prawie geologicznym i górniczym z zakresu przepisów wykonawczych

20 Czerwca 2012

W zakładce "Prawo", na stronie poświęconej nowemu Prawu geologicznemu i górniczemu, udostępniono "Informację o zmianach w Prawie geologicznym i górniczym, z zakresu przepisów wykonawczych ("część górnicza") — akty przygotowywane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, działającego z upoważnienia Ministra Środowiska (uporządkowanie według kryterium systematyki nowej ustawy), stan na 1 czerwca 2012 r.". Dokument zawiera omówienie różnic stanu prawnego, w zakresie dotyczącym niektórych aktów wykonawczych do nowej ustawy, które już weszły w życie, a także przedstawia aktualny stan prawny stworzony przez równoległe obowiązywanie nowej ustawy oraz niektórych dotychczasowych aktów wykonawczych, utrzymanych w mocy na podstawie art. 224 nowej ustawy.

do góry