Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Będą nowe przepisy o prowadzeniu ruchu zakładów (..)

Będą nowe przepisy o prowadzeniu ruchu zakładów górniczych

20 Maja 2016

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powołał Zespół do spraw oceny funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych. Ośmioosobowy skład będzie pracował pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, Grzegorza Tobiszowskiego. Zastępcą przewodniczącego jest prezes WUG, Mirosław Koziura. W posiedzeniach zespołu uczestniczyć będą  zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele sektora górniczego (z głosem doradczym).

Obowiązujące obecnie przepisy regulujące ruch podziemnych zakładów górniczych są obszerne i szczegółowe. Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu zakładów górniczych (w tym postęp techniczny) oraz w zakresie bhp powodują, że konieczne jest przygotowanie nowych  rozporządzeń. Zostaną one wypracowane na podstawie analizy obecnych regulacji prawnych w kontekście ich użyteczności, zasadności i uproszczenia.

Sprecyzowano sześć zasadniczych zadań Zespołu do spraw oceny funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych:

  • identyfikacja obszarów wymagających regulacji,
  • analiza przepisów w celu ich uproszczenia,
  • skatalogowanie przypadków, w których przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego,
  • wskazanie przepisów technicznych, które wymagają zmian,
  • wdrożenie wyników strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, który jest realizowany z inicjatywy WUG przez różne ośrodki naukowe na zlecenie NCBiR,
  • opracowanie projektów aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze  (z 9 czerwca 2011 r.)  w zakresie BHP w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych.

Obsługę prac zespołu zapewni WUG, który ma w jego składzie pięcioosobową reprezentację.

do góry