Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo i urządzenia techniczne eksploatowane w (..)

Bezpieczeństwo i urządzenia techniczne eksploatowane w górnictwie

6 Listopada 2014

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 5 listopada br., z inicjatywy dyrektora OUG w Krakowie, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownictwem Oddziału UDT w Krakowie. Uczestnicy spotkania przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu, stosowanych w zakładach górniczych. Poruszono m.in. sprawy związane ze zmianami w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a dotyczące urządzeń poddozorowych stosowanych w odkrywkowych zakładach górniczych. Uczestnicy spotkania uznali za zasadne kontynuowanie spotkań w przyszłości, gdyż poruszane zagadnienia służą wymianie doświadczeń oraz informacji dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy inspekcyjno-techniczni OUG w Krakowie oraz inspektorzy UDT branży ciśnieniowej i urządzeń transportu bliskiego.

do góry