Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki

Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki

2 Października 2023

W piątek, 29 września w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja pt. „Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki”. Wydarzenie, na okoliczność 25-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, zorganizowali Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP Poseł Janusz Śniadek oraz Jego Magnificencja Rektor AGH Profesor Jerzy Lis. W skład Komitetu Honorowego wchodził m.in. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek.

W Konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym absolwenci i wykładowcy studiów podyplomowych BHP, pracownicy uczelni wyższych i służb bhp, a także przedstawiciele instytucji centralnych, organów nadzoru, jednostek naukowych i szkoleniowych oraz organizacji związanych z branżą bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Gości Konferencji powitał dr hab. inż. prof. AGH Zbigniew Burtan, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Obrady otworzyli: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia AGH, prof. dr hab. inż. Marek Cała - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami oraz Paweł Kania - Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie.

W trakcie obrad głos zabrał Piotr Wojtacha, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, który stwierdził, że wykształcone w AGH kadry znacznie wzmocniły górnicze służby bhp, przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Życzył, aby kolejni absolwenci studiów podyplomowych bhp przyczynili się do dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych.

Podczas Konferencji wygłoszono 27 referatów, a obrady prowadzono w sesji inauguracyjnej oraz 3 sesjach tematycznych. Obrady w sesjach tematycznych skupiały się wokół zagadnień dotyczących formalno-prawnych aspektów bezpieczeństwa, kształcenia i szkoleń w zakresie bhp, zagrożeń i zarządzania bezpieczeństwem, środków ochronnych, kultury bezpieczeństwa oraz zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego pracowników.

Wyższy Urząd Górniczy na konferencji reprezentowali: wiceprezesi dr inż. Krzysztof Król i Piotr Wojtacha, dyrektorzy Departamentów: Warunków Pracy i Szkolenia Alicja Stefaniak oraz Górnictwa dr Zbigniew Rawicki, a także dyrektor OUG w Krakowie Krzysztof Paraszczuk oraz byli dyrektorzy - Janusz Malinga i Stanisław Malik.

Patronat medialny nad konferencją miał m.in. miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”.

Szczegółowe informacje i zdjęcia z Konferencji znajdują się na stronie http://www.spdbhp.agh.edu.pl

 

do góry