Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Oddział KWK „Piast-Ziemowit”

6 Października 2023

W czwartek, 5 października br. w PGG S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu, odbyło się 25. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit”, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Bieruń, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK „Piast - Ziemowit”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2023 r.,
z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Przedstawiono także problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane z działalnością kopalni. Ponadto przekazano informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2023 r. i I kwartału 2024 r., zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozą jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry