Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo pracy w górnictwie tematem posiedzenia ROP

Bezpieczeństwo pracy w górnictwie tematem posiedzenia ROP

28 Sierpnia 2012

28 sierpnia br. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Rady Ochrony Pracy. Posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji zajmujących się ochroną pracy dyskutowali o warunkach pracy w górnictwie. Podczas posiedzenia poruszano m.in. takie kwestie jak przyczyny wypadków i czas pracy w przemyśle wydobywczym.
Przyczyną 70 proc. wypadków w górnictwie jest błąd człowieka. Składa się na niego zarówno nieostrożność osoby poszkodowanej w wypadku, jak również zła organizacja pracy i brak właściwego nadzoru ze strony przełożonych.
Od początku bieżącego roku w górnictwie doszło do 21 wypadków śmiertelnych i 15 ciężkich. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku odnotowano 1607 wszystkich wypadków.
Prezes WUG zainspirował badania ankietowe pracowników zakładów górnictwa węgla kamiennego na temat przyczyn wypadków i ryzykownych zachowań. Z jego inicjatywy podjęto badania naukowe, koordynowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach". Ponadto nadzór górniczy podejmuje szereg działań prewencyjnych i doradczych: organizując szkolenia, seminaria i konkursy o tematyce bhp, przygotowując ulotki i filmy promujące dobre praktyki, prowadząc telefon interwencyjny, własne kanały informacyjne na YouTube oraz Facebook.

do góry