Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Porozumienie o współpracy WUG i UOKiK

Porozumienie o współpracy WUG i UOKiK

28 Sierpnia 2012

27 sierpnia br. zawarte zostało porozumienie o współpracy Wyższego Urzędu Górniczego z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowę podpisali Prezes WUG Piotr Litwa i Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Porozumienie WUG z UOKiK ma na celu ustalenie skutecznych mechanizmów komunikacji i koordynacji działań w zakresie systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu i przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych. W porozumieniu stwierdzono, że współpraca będzie realizowana w szczególności przez:

- wzajemne udostępnianie danych niezbędnych do rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie wykonywania zadań w ramach systemu kontroli wyrobów,

- współdziałanie w tworzeniu projektów aktów prawnych w zakresie systemu kontroli wyrobów,

- współdziałanie w zakresie organizowania szkoleń, w tym również przez wspólne przygotowywanie materiałów szkoleniowych,

- gromadzenie i wymianę informacji w sprawach istotnych dla użytkowników wyrobów objętych systemem kontroli wyrobów lub w celu ich wykorzystania na żądanie innych upoważnionych instytucji publicznych (komisje sejmowe, organy ścigania, służby Komisji Europejskiej) albo dla potrzeb sporządzania okresowych sprawozdań i raportów dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wyrobów,

- współdziałanie w zakresie gromadzenia danych do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o kontrolach, o których mowa w art. 39a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

- podejmowanie wspólnych działań w zakresie współpracy ze Służbą Celną,

- wymianę informacji na temat funkcjonujących w Wyższym Urzędzie Górniczym punktów kontaktowych dla potrzeb systemu kontroli wyrobów, a także współdziałanie w zakresie współpracy międzynarodowej oraz przekazywanie sobie informacji na temat przebiegu i wyników tej współpracy,

- przeprowadzanie wspólnych działań informacyjnych dotyczących systemu kontroli wyrobów.

Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania.

do góry