Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych KGHM Polska (..)

Bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

19 Kwietnia 2013

18 kwietnia br. z inicjatywy dyrektora OUG we Wrocławiu, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A., odbyła się coroczna narada na temat stanu bezpieczeństwa pracy w Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
W naradzie udział wzięli: kierownictwo OUG we Wrocławiu, przedstawiciele przedsiębiorcy, kierownictwo zakładów górniczych i firm zatrudnionych w ruchu przedmiotowych zakładów górniczych, przedstawiciele służb bhp zakładów górniczych i firm zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz przedstawiciele załóg – Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy.
W trakcie narady omówiono główne przyczyny wypadków i niebezpiecznych zdarzeń jakie miały miejsce w roku 2012 i dodatkowo w I kwartale 2013 roku oraz niezbędne działania w celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomimo odnotowania korzystnej tendencji w ruchu zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A., związanej ze spadkiem ilości wypadków w 2012 r. w stosunku do roku 2011 r. i lat poprzednich, zwrócono uwagę na obszary, które wymagają kontynuacji podjętych działań oraz na konieczność identyfikacji nowych zagrożeń z uwagi na szereg zmian organizacyjnych i technicznych w ruchu zakładów górniczych. Mając na uwadze wzrost zatrudnienia pracowników podmiotów wykonujących określone czynności w ruchu zakładów górniczych i nieproporcjonalnie duży wzrost wypadkowości wśród nich w szczególności zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do rozpoznawania i przeciwdziałania wypadkom w firmach, w tym zwrócenie uwagi na różne formy zatrudniania.
W trakcie spotkania kierownictwo OUG we Wrocławiu przedstawiło ocenę bezpieczeństwa sporządzoną w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli oraz postępowań po wypadkach i zdarzeniach.

do góry