Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Katowice: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Katowice: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

19 Kwietnia 2013

19 kwietnia br. w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic" w Katowicach odbyło się 8 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: UM Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń "Murcki-Staszic, "Mysłowice-Wesoła", "Wieczorek" i "Wujek".
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.
Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2013 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry