Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w warunkach (..)

Bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych

26 Czerwca 2019

We wtorek, 25 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu oraz pracownikami służb mierniczo-geologicznych zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych.

Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców i pracowników górnictwa odkrywkowego.

Uczestników obrad zapoznano ze stanem wypadkowości w górnictwie. Omówiono niebezpieczne zdarzenia i wypadki zaistniałe w odkrywkowych zakładach górniczych, związane z występującymi zagrożeniami osuwiskowymi i wodnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich powtarzających się przyczyn. Przedstawiono stwierdzone w czasie kontroli w nadzorowanych odkrywkowych zakładach górniczych nieprawidłowości w zakresie braku, bądź niewystarczających działań profilaktycznych w związku z występującymi zagrożeniami. Uczestnicy spotkania przedyskutowali także propozycje możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach.

do góry