Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego

Bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego

22 Czerwca 2010
W dniu 21 czerwca 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego, której zadaniem jest przygotowanie opinii dla Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, funkcjonującej przy WUG. Grupa Robocza została powołana 21 maja 2010 r.

Obrady otworzył Prezes WUG Piotr Litwa. Grupa Robocza, w której zasiadają przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców, pracuje pod przewodnictwem wiceprezesa WUG Wojciecha Magiery.

Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia szkoleń obowiązkowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz dozoru. Przedstawiono dane dotyczące zgonów naturalnych w kopalniach węgla kamiennego w ostatnim dziesięcioleciu. Przedsiębiorcy zaprezentowali funkcjonowanie systemów zarządzania BHP w poszczególnych kopalniach oraz zasady działania punktów opatrunkowych i służb medycznych, z uwzględnieniem dyżurów lekarskich i pielęgniarskich.

Obrady odbyły się z udziałem dwóch ekspertów – prof. Bronisława Barchańskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Stanisława Krzemienia z Politechniki Śląskiej. W najbliższych dwóch tygodniach opracowane zostaną opinie podsumowujące dzisiejsza debatę.

do góry