Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta Prezesa WUG w Okręgowym Urzędzie Górniczym w (..)

Wizyta Prezesa WUG w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

18 Czerwca 2010
W dniu 16 czerwca 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie wizytę złożył Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa. Przedmiotem wizyty było przedstawienie i omówienie dotychczasowej działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru i kontroli zakładów górniczych na terenie właściwości miejscowej OUG Krosno.

W czasie wizyty odbyło się spotkanie z kierownictwem urzędu i pracownikami, w trakcie którego Prezes przedstawił najważniejsze wyzwania stawiane przed organami nadzoru górniczego. Ponadto omówiono najważniejsze planowane zmiany przepisów prawa, których wejście w życie wpłynie na działalność organów nadzoru górniczego. Dyskutowano na temat przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Ponadto omówiono związane z tym zmiany aktów wykonawczych.

Ostatnia część spotkania poświęcona była omówieniu ważniejszych problemów związanych z bieżącą działalnością OUG w Krośnie.
do góry