Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018

14 Czerwca 2018

W czwartek, 14 czerwca br. w Auli Politechniki Gdańskiej, odbyło się szkolenie pod nazwą „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2018”, zorganizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w ramach realizacji programu „Współdziałanie na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych”. 

Podczas szkolenia dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wygłosiła wykład na temat kompetencji organów nadzoru górniczego sprawujących nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

do góry