Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Terenowe warsztaty dla pracowników mazowieckich starostw

Terenowe warsztaty dla pracowników mazowieckich starostw

15 Czerwca 2018

W czwartek, 14 czerwca br. z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie na terenie ZG Mszczonów i wiertni Wręcza GT-1 k. Mszczonowa, pow. żyrardowski, odbyły się warsztaty terenowe przeznaczone dla pracowników starostw z terenu województwa mazowieckiego, zajmujących się sprawami geologii.

W związku z planowanym na terenie województwa mazowieckiego przedsięwzięciami geotermalnymi, uczestnicy warsztatów mieli możliwość w pierwszej części zapoznanie się w terenie z funkcjonowaniem istniejącego Zakładu Górniczego Mszczonów w Mszczonowie, prowadzącego wydobycie wód termalnych dla potrzeb ciepłowniczych i rekreacyjnych, a następnie z technologią wykonywanego dla potrzeb geotermalnych wiercenia otworu Wręcza GT-1.

  Omówiono również zagadnienia związane ze:

  • stanem wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w otworowych zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne,
  • wynikami kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjnych OUG w Warszawie, w otworowych zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne, ze szczególnym omówieniem zakresu przeprowadzanych kontroli.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 18 starostw z terenu województwa mazowieckiego.

do góry