Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bieruń: 10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Bieruń: 10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

10 Kwietnia 2015

9 kwietnia br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Piast” w Bieruniu odbyło się 10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń KW S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Bieruń. Obrady prowadził zastępca dyrektora OUG w Katowicach i uczestniczyli w nich: Burmistrz Miasta Bierunia, dyrektorzy KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego oraz obu kopalń.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. Przekazano informację na temat skutków, które wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.

Ponadto szczegółowo przedyskutowano następujące zagadnienia:

  • kosztorys wykonania regulacji stosunków wodnych w rejonie ul. Hodowlanej w Bieruniu;
  • powiązanie usuwania szkód na obwałowaniach rzeki Mlecznej z planowanymi pracami modernizacyjnymi obwałowań tej rzeki;
  • obserwacje geodezyjne kładki nad ulicą Chemików;
  • planowana eksploatacja pod kątem jej zgodności z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Bieruń.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2015 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry