Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Knurów: 41. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. (..)

Knurów: 41. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej

10 Kwietnia 2015

9 kwietnia br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie odbyło się 41. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa. Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: zastępca Prezydenta Miasta Knurowa oraz przedstawiciele: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji trzech uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Dotyczyły one stanu realizacji prowadzonych przez Kopalnię „Knurów-Szczygłowice” działań poprzedzających eksploatację górniczą planowaną w rejonie mostu PKP nad rzeką Bierawką, prac związanych z podwyższeniem prawego obwałowania rzeki Bierawki oraz remontów dróg będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa. W trakcie posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na przebieg robót hydrotechnicznych prowadzonych przez KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice, poprzedzających eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeką Bierawką. Podkreślono bardzo dobrą współpracę w trakcie ich realizacji pomiędzy kopalnią i Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która ma ogromny wpływ na postęp prowadzonych prac. 

W trakcie posiedzenia omówiono również zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r. oraz eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2015 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono również roboty hydrotechniczne, nieobjęte uchwałami poprzedniego posiedzenia, prowadzone przez KWK „Knurów-Szczygłowice” na terenie Knurowa. Obejmowały one: naprawę rowu Czuchowskiego, przebudowę przepustu ujściowego Potoku Wilczańskiego, nadbudowę wałów Potoku Knurówka oraz budowę przepompowni wód w rejonie ulic Niepodległości i Wilsona w Knurowie.

do góry