Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bieruń: 8 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Bieruń: 8 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

10 Kwietnia 2014

10 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu odbyło się 8 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Bieruń oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Zakładu Zagospodarowania Mienia oraz KWK "Piast" i KWK "Ziemowit".
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2013 r. i I kwartale 2014 r., z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:
- alternatywnego wariantu koncepcji regulacji stosunków wodnych w rejonie ul. Hodowlanej,
- stanu realizacji budowy budynku przy ul. Homera w Bieruniu i przesiedlenia mieszkańców z ul. Hodowlanej w Bieruniu,
- spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta w Bieruniu oraz KWK "Piast" z mieszkańcami osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu,
- realizacji prac związanych z przekazaniem Gminie Bieruń "Paciorkowców" oraz propozycja dotycząca zamiany lub przekazania gruntów pod dalszą rozbudowę parkingów przy KWK "Piast".
Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2014r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry