Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy poprzez (..)

Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy poprzez identyfikację zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych w PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku w 2014 r.

3 Października 2014

3 października br. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się seminarium poświęcone analizie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zarejestrowanych w jednostkach organizacyjnych – kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz podziemnych magazynach gazu ziemnego, należących do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku. Równocześnie przeprowadzona została IV edycja finału konkursu BHP "Bezpiecznie w pracy".
Podczas seminarium zaprezentowano m.in. wybrane zdarzenia potencjalnie wypadkowe, które mogły skutkować wypadkami w pracy oraz spowodować znaczące skutki ekonomiczne. Odbyło się także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora.
W seminarium oraz przy ogłoszeniu wyników konkursu BHP, na zaproszenie przedsiębiorcy, uczestniczył m.in. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie. Złożył gratulacje finalistom konkursu, podkreślając jednocześnie duże znaczenie tego rodzaju przedsięwzięć dla poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Organizatorom pogratulował podejmowanych działań na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa, które niewątpliwie przyczyniają się do wzmacniania osobistej odpowiedzialności pracowników za bezpieczne zachowania w pracy.

do góry