Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i (..)

Narada z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych

2 Października 2014

2 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie, z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele tych zakładów górniczych będących we właściwości Urzędu.
Program narady, prowadzonej przez Dyrektora OUG w Rybniku mgr inż. Piotra Karkulę, obejmował m.in.:
- Stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.
- Podejmowanie działań organizacyjno-technicznych w celu ograniczenia wypadków spowodowanych "czynnikiem ludzkim".
- Gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji z wykorzystaniem opracowanych przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach standardów gospodarowania.
- Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w latach 2013 - 2014.
- Nowe uwarunkowania prawne, wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014, poz. 812).

do góry