Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bytom: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Bytom: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

31 Października 2013

30 października br. odbyło się 5 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył zastępca prezydenta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta, centrali Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. oraz dyrektorzy kopalń "Bobrek-Centrum", "Piekary" i ZG "EKO-PLUS".
Podczas spotkania omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2013 r. oraz eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2013 r. i I kwartał 2014 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto przedstawiono realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych w I półroczu 2013 roku.
W trakcie posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwale z poprzedniego posiedzenia zespołu, dotyczącej oddziaływania eksploatacji górniczej na bytomski odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej. Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym z odwodnieniem niecek bezodpływowych na terenie gminy Bytom oraz zasadom komunikacji pomiędzy zakładami górniczymi a Urzędem Miasta, w przypadku wystąpienia wstrząsów wysokoenergetycznych.

do góry