Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Narada z przedsiębiorcami i pracownikami (..)

Rybnik: Narada z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych

30 Października 2013

29 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych będących we właściwości Urzędu.
Program narady, prowadzonej przez zastępcę dyrektora OUG w Rybniku Wiesława Kopca, obejmował m.in.:
- Stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.
- Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w latach 2012 - 2013.
- Nowe uwarunkowania prawne wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z dnia 2 września 2013, poz. 1008).
- Gospodarowanie złożami kopalin w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w świetle "nowego" rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z dnia 2 września 2013, poz. 1008).
- Sporządzania wniosków o zatwierdzenie lub zmianę planu ruchu.

do góry