Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bytom: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Bytom: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

15 Maja 2013

15 maja br. odbyło się 4 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył zastępca prezydenta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta, centrali Kompanii Węglowej S.A., Zakładu Górniczego "EKO-PLUS", Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. oraz kopalń "Bobrek-Centrum" i "Piekary".
Podczas spotkania omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r., oraz eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2013 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ robót górniczych na oddany do użytkowania bytomski odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej oraz na bieżącą realizację wniosków o naprawę szkód górniczych.
Omówiono również zasady i tryb uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenach górniczych.

do góry