Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ćwiczenia ratownicze w Kawernowym Podziemnym Magazynie (..)

Ćwiczenia ratownicze w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu Mogilno

15 Października 2012

12 października br. przedstawiciel Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu uczestniczył w praktycznych ćwiczeniach ratowniczych w zakresie likwidacji skutków awarii przemysłowej, które odbyły się w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu "Mogilno" -Inwestgas S.A. w Palędziu Dolnym.
Przedmiotowe ćwiczenia praktyczne zostały przeprowadzone przy udziale wszystkich potencjalnych uczestników działań ratowniczych, w ramach sprawdzenia założeń organizacyjnych przyjętych w Zewnętrznym oraz Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym dla KPMG "Mogilno" - tj. zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W trakcie ćwiczeń, prowadzonych z udziałem jednostek: Państwowej Straży Pożarnej w: Mogilnie, Inowrocławiu, Żninie, Gnieźnie, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Kompanii Gaśniczych oraz innych służb - sprawdzono:
- procedury alarmowania i potwierdzania odebranych meldunków o zaistniałym zagrożeniu;
- procedurę ewakuacyjną,
- łączność pomiędzy poszczególnymi służbami i poszczególnymi jednostkami straży pożarnej;
- koordynację działań bojowych,
- techniczne możliwości zabezpieczenia jednostkom uczestniczącym w akcji gaśniczej -
wody z hydrantów, instalacji technologicznej KPMG oraz zbiorników naturalnych
znajdujących się w rejonie akcji ratowniczej,
- inne założenia Zewnętrznego oraz Wewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego KPMG "Mogilno".

do góry