Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów

12 Października 2012

11 października br. w KWK "Knurów-Szczygłowice" odbyło się 36 posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.
Posiedzenie prowadził Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Zastępca Prezydenta Miasta Knurowa, przedstawiciele: RZGW, Nadleśnictwa Rybnik oraz Kopalni "Knurów-Szczygłowice".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2012 r. oraz planowanej w IV 2012 r. i I kwartale 2013 r. wraz z jej oddziaływaniem na powierzchnię terenu. Ponadto przedstawiono zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza" oraz na prowadzone działania poprzedzające eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeka Bierawką i w rejonie potoku Czuchowskiego. Przedstawiciele kopalni przedstawili informację na temat remontów i stanu dróg będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa.

do góry