Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych w Podziemnym (..)

Ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych w Podziemnym Magazynie Gazu Ziemnego Husów

25 Września 2012
25 września br. w Podziemnym Magazynie Gazu Ziemnego Husów należącym do przedsiębiorcy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, przeprowadzono ćwiczenia związane z gaszeniem pożaru odwiertu gazowego i wymianą zasuw stanowiących jego wyposażenie napowierzchniowe.
Zorganizowanie ćwiczeń na przygotowanym w tym celu stanowisku było realizacją obowiązku wynikającego z art. 261 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Powyższe wynikało z faktu zaliczenia podziemnego magazynu gazu ziemnego do zakładu o dużym ryzyku i realizacji nałożonego obowiązku przećwiczenia wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a w szczególności sposobu funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz stanu związanego
z zapobieganiem, zwalczaniem i usuwaniem skutków awarii przemysłowej.
W obserwacji ćwiczeń, na zaproszenie przedsiębiorcy uczestniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.
do góry