Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów BHP podziemnych (..)

Spotkanie z kierownikami działów BHP podziemnych zakładów górniczych

25 Września 2012
W dniu 25 września 2012 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z kierownikami działów BHP podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez tut. Urząd. Podczas spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa w górnictwie, omówiono wypadki zaistniałe w zakładach górniczych w roku bieżącym, wpływ "czynnika ludzkiego" na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń. Przedstawiono nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli. Dyrektor OUG w Krakowie w szczególności przypomniał o zdarzeniach których przyczynami był brak skutecznej oceny i profilaktyki dla zagrożeń tąpaniami, zawałowego, w tym oberwaniem się skał ze stropu i ociosów oraz wykonywanie robót niezgodnie z projektami technicznymi, instrukcjami lub technologiami oraz poleceniami pisemnymi.

Podczas spotkania kierownicy działów BHP omówili podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych zakładach górniczych.
do góry