Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Czwarte posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w (..)

Czwarte posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego

21 Maja 2008

21 maja br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, odbyło się czwarte posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego. Tematem obrad były nowoczesne technologie wykorzystywania zasobów węgla kamiennego, innych źródeł energii pierwotnej oraz odnawialnych źródeł energii. Obrady otworzył Prezes WUG dr inż. Piotr Buchwald. Podczas posiedzenia przedstawiono następujące referaty:

  • "Baza zasobowa krajowych surowców energetycznych i potencjał do wykorzystania zasobów energii odnawialnej" – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki,
  • "Technologie energetyczne – co dalej?" – prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,
  • "Efekt cieplarniany – geologiczne składowanie dwutlenku węgla" – prof. dr hab. inż. Józef Dubiński i prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik,
  • "Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla na przykładzie rozwiązań Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A." – dr inż. Andrzej Tor,
  • "Gospodarka wodorowa oparta na zgazowaniu węgla" – prof. dr hab. inż. Józef Dubiński.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście, m.in.: dr Henryk Jacek Jezierski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju oraz senatorowie RP: prof. dr hab. inż. Antoni Motyczka i Bronisław Korfanty.
Posiedzenie zakończyła dyskusja wokół podjętych zagadnień.

do góry