Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń (..)

Posiedzenie Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych

3 Czerwca 2008

W dniu 2 czerwca br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” dotyczący:

  • kryteriów umożliwiających przeprowadzenie bezpiecznego przewietrzania otamowanych wyrobisk w rejonie przecinki badawczej ściany 558 w pokładzie 510D wschód na poziomie 665 m.,
  • optymalnego wariantu przewietrzania i penetracji wyrobisk objętych polem pożarowym, uwzględniającego dokonanie niezbędnych kontroli, pomiarów i prób, ze szczególnym odniesieniem się do części chodnika IX na wschód od rozcinki badawczej 558.

Ponadto Komisja zaopiniowała projekt techniczny przygotowania oraz likwidacji ściany nr 6C8w w pokładzie 408/4 Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”.

do góry