Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Delegacja algierskiego organu koncesyjnego w WUG

Delegacja algierskiego organu koncesyjnego w WUG

14 Grudnia 2016

We wtorek, 13 grudnia br., w Wyższym Urzędzie Górniczym gościła delegacja Krajowej Agencji ds. Działalności Górniczej w Algierii (Agence Nationale des Activities Minieres – ANAM). Stronie polskiej przewodniczył wykonujący obowiązki Prezesa WUG – pan Piotr Wojtacha, a stronie algierskiej Prezes ANAM – pan Hacene Hariati.

Podczas spotkania przedstawiono stronie algierskiej strukturę, uprawnienia i zakres obowiązków nadzoru górniczego oraz przybliżono zasady przyznawania i korzystania z koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż kopalin w świetle polskiego prawa. Wymieniono się również spostrzeżeniami na temat podobieństw i różnic w funkcjonowaniu górnictwa w obu krajach.

do góry