Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w (..)

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

14 Grudnia 2016

We wtorek, 13 grudnia br., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, odbyło się spotkanie z kierownictwem oraz inspektorami branży ciśnieniowej i urządzeń transportu bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie. Uczestnicy spotkania przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu, stosowanych w zakładach górniczych. Ponadto omówiono współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

do góry