Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Działalność okręgowych urzędów górniczych w latach (..)

Działalność okręgowych urzędów górniczych w latach 2015, 2016 i 2017, związana z ustalaniem opłaty podwyższonej w związku z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji

6 Lutego 2018

Od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 140 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.), zwanej dalej „Pgg”, organy nadzoru górniczego są właściwe do ustalania opłaty podwyższonej w przypadku działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla ministra właściwego do spraw środowiska.

Ponadto, organy nadzoru górniczego ustalają opłatę podwyższoną w przypadku naruszenia wymagań okre­ślonych w art. 4 ust. 1 i 2 Pgg, od których zależy możliwość wydobywania bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeże­li jednocześnie wydobycie będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym oraz nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

W 2015 r. dokonano 393 zgłoszeń o wykonywaniu działalności podlegającej opłacie podwyższonej, z czego 370 pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych, a 23 stanowiły tzw. informacje własne, pozyskane przez pracowników okręgowych urzędów górniczych m.in. przy okazji wykonywania czynności kontrolnych w zakładach górniczych.

W przedmiotowym okresie dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych skierowali 218 zawiadomień o wszczęciu postępowań w sprawach ustalania opłat podwyższonych. Wydano 41 decyzji umarzających w całości lub w części postępowania wobec 56 stron oraz 60 decyzji ustalających 62 stronom opłaty podwyższone na łączną kwotę 12 407 192,79 zł.   

W 2016 r. dokonano 382 zgłoszeń o wykonywaniu działalności podlegającej opłacie podwyższonej, z czego 352 pochodziły z tzw. źródeł zewnętrznych, a 30 stanowiło tzw. informacje własne, pozyskane przez pracowników okręgowych urzędów górniczych m.in. przy okazji wykonywania czynności kontrolnych w zakładach górniczych.

 W przedmiotowym okresie dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych skierowali 255 zawiadomień o wszczęciu postępowań w sprawach ustalania opłat podwyższonych. Wydano 111 decyzji umarzających w całości lub w części postępowania wobec 167 stron oraz 110 decyzji ustalających 115 stronom opłaty podwyższone na łączną kwotę 30 694 873,61 zł.

W 2017 r. dokonano 320 zgłoszeń o wykonywaniu działalności podlegającej opłacie podwyższonej, z czego 292 pochodziły z tzw. źródeł zewnętrznych, a 28 stanowiło tzw. informację własną, pozyskaną przez pracowników okręgowych urzędów górniczych.

W przedmiotowym okresie dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych skierowali 190 zawiadomień o wszczęciu postępowań w sprawach ustalania opłat podwyższonych do 264 stron. Wydano 101 decyzji umarzających w całości lub w części postępowania wobec 133 stron oraz 127 decyzji ustalających 137 stronom opłaty podwyższone na łączną kwotę 28 355 897,49 zł.

Poniżej, w załącznikach, przedstawiono dane dotyczące postępowań prowadzonych w latach 2015, 2016 i 2017 przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w sprawach z zakresu ustalania opłat podwyższonych.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2017-02-22 Postępowania w sprawach ustalania opłat podwyższonych prowadzone w 2015 r.
ilość pobrań: 1075
Postępowania w sprawach ustalania opłat podwyższonych prowadzone w 2015 r. 195.86KB zobacz
pdf 2017-02-22 Postępowania w sprawach ustalania opłat podwyższonych prowadzone w 2016 r.
ilość pobrań: 1208
Postępowania w sprawach ustalania opłat podwyższonych prowadzone w 2016 r. 195.86KB zobacz
pdf 2018-02-06 Postępowania w sprawach ustalania opłat podwyższonych prowadzone w 2017 r.
ilość pobrań: 938
Postępowania w sprawach ustalania opłat podwyższonych prowadzone w 2017 r. 32.58KB zobacz

do góry