Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Warsztaty branżowe w Kopalni Bazaltu „Sulików”

Warsztaty branżowe w Kopalni Bazaltu „Sulików”

7 Lutego 2018

W dniach 5 i 6 lutego br. odbyły się warsztaty branżowe w Kopalni Bazaltu „Sulików”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach zadania 2 projektu Życie z górnictwem (Mine-Life) – rozwój i zastosowanie strategii zarządzania konfliktami.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Saksońskiego Urzędu Górniczego w Freibergu, Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. - Kopalni Bazaltu „Sulików”,  niemieckiego koncernu Basalt A.G. oraz Wójta Gminy Sulików.

Warsztaty branżowe w zakresie strategii zarządzania konfliktem poprowadził dr Jarosław Badera z Uniwersytetu Śląskiego – ekspert ds. Zarządzania konfliktami w górnictwie.

W poniedziałek, 5 lutego zaprezentowano materiały dotyczące źródeł powstawania konfliktów społeczno-środowiskowych związanych z działalnością górnictwa kruszyw. Przedstawiono mechanizmy powstawania konfliktów wg koła Moora oraz dokonano identyfikacji istotnych grup konfliktów. Przedstawiciele lokalnych władz oraz instytucji pozarządowych omówili wypracowane zasady współpracy z zakładem górniczym „Sulików” oraz podzielili się doświadczeniami na temat napotkanych problemów, konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania.

 Pracownicy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (należącego do koncernu Lafarge Holcim) przedstawili profil przedsiębiorstwa, działania podjęte w zakresie minimalizacji negatywnych oddziaływań wydobycia i przeróbki kruszyw oraz działania w zakresie wdrożonej w koncernie polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Zrównoważonego Rozwoju.

Uczestnicy spotkania, po zajęciach warsztatowych mieli okazję poznać Kopalnię Bazaltu „Sulików”, gdzie zapoznali się z procesami technologicznymi, sposobem eksploatacji oraz działań na wypadek zagrożenia.

W drugim dniu spotkania dr Jarosław Badera przedstawił zagadnienia teoretyczne, dotyczące wybranych metod profilaktyki i zarządzania sytuacją konfliktową. W tym celu omówił metodę wielokryterialnego podejmowania decyzji w oparciu o matrycę konfliktów. W celu przeanalizowania sytuacji konfliktowych, prowadzący warsztaty przekazał do wykonania dwa zadania uczestnikom spotkania. Omówienie ich wyników będzie przeprowadzone na następnych warsztatach branżowych.

Spotkanie zakończono wspólną dyskusją i podsumowaniem.

do góry