Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Egzamin do państwowego zasobu kadrowego

Egzamin do państwowego zasobu kadrowego

12 Marca 2007

Egzamin do państwowego zasobu kadrowego sprawdza wiedzę, umiejętności, predyspozycje kierownicze i znajomość języka obcego. Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokich stanowiskach państwowych.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z czterech części:

 1. sprawdzianu wiedzy;
 2. sprawdzianu umiejętności;
 3. sprawdzianu znajomości języka obcego;
 4. sprawdzianu predyspozycji kierowniczych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U z 2006 r., nr 170, poz. 1217, z późn. zm.) do egzaminu może przystąpić osoba, która:

 1. ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 2. jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
 7. zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie http://rekrutacja.ksap.gov.pl/pzk

Kontakt:

 

do góry