Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gaz łupkowy – europejskie dylematy

Gaz łupkowy – europejskie dylematy

14 Maja 2013

Jak wykazują sondaże Polacy większą aprobatą obdarzają eksploatację gazu z formacji łupkowych niż farmy wiatrowe. Taki wniosek wnika z badań opinii publicznej przeprowadzonych na Lubelszczyźnie oraz ankiety Komisji Europejskiej. W drugim dniu odbywającego się w Katowicach V Europejskiego Kongresu Gospodarczego dwie sesje dotyczyły perspektyw poszukiwania i wydobywania gazu niekonwencjonalnego.
Debata na temat: Gaz łupkowy – europejskie dylematy była moderowana przez prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz byłego premiera RP. Przy stole panelistów zasiadali: Janez Potočnik – komisarz UE ds. Środowiska; Piotr Woźniak – wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju; Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu Górniczego; Christoph Sikora – regionalny dyrektor na Centralną Europę Dow Chemical Company, Katarzyna Kasperczyk – dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Michał Kozak, przedstawiciel Global Risk Analysis, Control Risks; Dariusz Szwed z Partii Zielonych. Dyskusja dotyczyła trzech obszarów problemowych:
- energia, polityka, środowisko – za i przeciw wydobyciu gazu z łupków,
- potencjalny wpływ pozyskiwania gazu łupkowego na bezpieczeństwo energetyczne i realizację celów polityki klimatycznej,
- przypuszczalny wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko (obawy, fakty, doświadczenia).
Janez Potočnik – komisarz UE ds. Środowiska zapewniał, że Unia Europejska w regulacjach dotyczących poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego weźmie pod uwagę doświadczenia polskie.
W kontekście niedawnych rezygnacji dwóch firm z dalszego prowadzenia poszukiwań gazu łupkowego na terenie Polski nie ma powodu do niepokoju. To normalna działalność biznesowa. Koncesje rokujące na sukces zostały przejęte przez innych zainteresowanych.

do góry