Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwica: Zagrożenia, wypadki i bezpieczeństwo w (..)

Gliwica: Zagrożenia, wypadki i bezpieczeństwo w górnictwie

27 Września 2013

27 września br. odbyły się spotkania kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego "Kadra" oraz Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.
Podczas narady przedstawiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, 
- przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń wodnych w nadzorowanych przez OUG w Gliwicach zakładach górniczych.
Szczególną uwagę poświęcono nieprawidłowościom związanym z prowadzeniem i organizacją robót strzałowych. Ponadto omówiono złożoność długotrwałego procesu uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin.

do góry