Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Gliwice: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

17 Marca 2011

17 marca 2011r. w siedzibie OUG w Gliwicach odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wzięli przedstawiciele KW S.A. w Katowicach, w tym Centrum Wydobywczego "Północ" i "Zachód" oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
Dyrektor OUG w Gliwicach omówił stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd, w świetle statystyk wypadkowości. Przestawił także przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w ostatnim okresie wraz z wnioskami sformułowanymi w wyniku ich analizy. Dyrektor OUG wskazał na konieczność podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do powstrzymania niekorzystnej tendencji pogarszania się w bieżącym roku stanu bezpieczeństwa pracy w kopalniach. W związku z tym przedstawił zebranym szereg wniosków wynikających z przeprowadzanych analiz wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w bieżącym roku w KWK "Knurów-Szczygłowice" i w KWK "Bielszowice". Ponadto zapoznano uczestników narady z wnioskami wynikającymi z badania przyczyn pożarów endogenicznych, zaistniałych w grudniu 2010 r. w KWK "Knurów-Szczygłowice" oraz w lutym br. w KWK "Bielszowice", wskazując przede wszystkim na konieczność wdrożenia skuteczniejszych środków kontroli i profilaktyki zagrożenia pożarami endogenicznymi w drążonych wyrobiskach korytarzowych. W dalszej części narady omówione zostały zasady organizacji pracy w aspekcie zapewnienia właściwej ilości osób zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w przypadku występowania trudnych warunków mikroklimatu. Podkreślono, że odpowiedzialność za prawidłowe obłożenie prac pod względem ilości i kwalifikacji pracowników, odpowiedzialność ponoszą zarówno osoby kierownictwa kopalń, jak i osoby dozoru ruchu. Uwagę zebranych zwrócono także na przyrost ilości stwierdzonych zachorowań na pylicę płuc u pracowników kopalń węgla kamiennego, czego dowodem były przedstawione statystyki obejmujące lata 1997-2010.

do góry