Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Spotkanie z przedstawicielami związku zawodowego (..)

Rybnik: Spotkanie z przedstawicielami związku zawodowego KADRA

17 Marca 2011

17 marca br. w siedzibie OUG w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z przewodniczącymi Związku Zawodowego "KADRA" podziemnych zakładów górniczych Kompanii Węglowej S.A. Oddziałów KWK: "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel" oraz "Rydułtowy-Anna" Ruch I i Ruch II. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący związku zawodowego "KADRA": w Kompanii Węglowej S.A. - Grzegorz Herwy oraz w Wyższym Urzędzie Górniczym - Andrzej Stępień.
W czasie spotkania omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w podziemnych zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd w roku 2010 oraz w minionym okresie 2011r., z uwzględnieniem problematyki "czynnika ludzkiego" w wypadkach,
- przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w 2011r., wynikające z nich wnioski na przyszłość oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne,
- przyczyny i okoliczności wypadku zbiorowego (dwa wypadki śmiertelne), zaistniałego w dniu 16.08.2010r. w JSW S.A. KWK "Jas-Mos" - na podstawie animacji komputerowej, autorstwa ITG KOMAG w Gliwicach.
W ramach dyskusji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące:
- zgodności obłożenia poszczególnych robót górniczych z ustaleniami odpowiednich dokumentacji,
- systemów motywacyjnych, promujących bezpieczeństwo pracy,
- zmian organizacyjnych w strukturach zakładów górniczych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa przy pracach transportowych,
- jakości usług serwisowych, świadczonych na rzecz kopalń, przez podmioty zewnętrzne,
- wykorzystania filmów animowanych, w większym niż dotychczas zakresie, do szeroko pojętej profilaktyki wypadkowej.

do góry