Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkania z kierownikami działów techniki (..)

Gliwice: Spotkania z kierownikami działów techniki strzałowej oraz przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych

28 Listopada 2014

W siedzibie OUG w Gliwicach, 27 listopada, odbyły się spotkania kierownictwa Urzędu z kierownikami działów techniki strzałowej oraz z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych, nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.
Podczas narad omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2014r., a także wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń,
- nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonych w roku 2014.
Podkreślono, że pomimo trendu spadkowego wypadkowości ogólnej w górnictwie, ilość wypadków śmiertelnych i ciężkich osiągnęła niepokojący poziom, co wymaga podjęcia natychmiastowych, skutecznych działań zapobiegawczych.
Omówiono również wstępne ustalenia w zakresie przyczyn i okoliczności
2 wypadków śmiertelnych zaistniałych w ostatnim czasie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice" w Knurowie.
Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych i konieczność wzmożenia nadzoru nad nimi. W trakcie dyskusji omówiono bieżące problemy związane z prowadzeniem robót strzałowych, elektroniczną ewidencję środków strzałowych, a także stosowaniem przepisów prawa w przypadku zbywania zakładów górniczych przedsiębiorców posiadających pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego. Zwrócono również uwagę na konieczność skutecznego egzekwowania zakazu jazdy ludzi na przenośnikach taśmowych, które nie są do tego przystosowane oraz na wzrost nieprawidłowości związanych z obsługą i eksploatacją przenośników taśmowych.

do góry