Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: Barbórka 2014

WUG: Barbórka 2014

3 Grudnia 2014

W Filharmonii Śląskiej w Katowicach, 2 grudnia br., odbyła się uroczystość barbórkowa nadzoru górniczego. Zgodnie z 92-letnią tradycją, barbórkowe spotkanie pracownicy nadzoru górniczego rozpoczęli wspólną modlitwą. Mszę świętą w Kościele Piotra i Pawła w Katowicach celebrował ks. abp. senior Damian Zimoń.

Poczucie przynależności jest jedną z najistotniejszych wartości, bez której ludzie się gubią i tracą sens życia. Barbórka - oprócz wielu swoich znaczeń, tradycji i obyczajów - jest właśnie świętem przynależności do górniczej branży i dumy zawodowej. W okolicznościowym spotkaniu WUG uczestniczyło kilkaset osób. Wśród gości byli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, wojska, instytucji współpracujących z WUG oraz delegacje zakładów górniczych z całej Polski wydobywających różnorodne kopaliny (węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropę, rudy miedzi, kruszywa, sól, siarkę).

Prezes WUG podkreślał w swoim przemówieniu, że nadzór górniczy chętnie sięga po metody miękkiego oddziaływania, próbuje edukować górników poprzez seminaria, szkolenia, konkursy, filmy, broszury i ulotki. Do promocji dobrych praktyk wykorzystywane są narzędzia internetowe. Czynny przez cała dobę telefon górniczego zaufania jest instrumentem natychmiastowej interwencji w niebezpiecznych sytuacjach, które zdarzają się w zakładach górniczych.
Edukacją i promocją bezpiecznych zachowań wszystkiego załatwić nie można. Mając tego świadomość, nie zaniedbuje się władczych form oddziaływania, prowadząc energiczną działalność kontrolną i nadzorczą. Wyznaczane są rejony szczególnego nadzoru pod ziemią i na powierzchni. Z uwagi na relatywnie większe zagrożenia niż gdzie indziej, są one częściej przez inspektorów kontrolowane. Bezwzględnie zatrzymywane są niebezpiecznie prowadzone roboty lub niesprawne maszyny.

Barbórka WUG była nie tylko dniem dumy zawodowej nadzoru górniczego, ale także ludzi przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa pracy w branży wydobywającej różnorodne kopaliny na terenie całej Polski. Po raz pierwszy w historii, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2013 r., przyznał Odznaki Honorowe Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, zwłaszcza za sukcesy w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych. Odznakami tymi wyróżniono w 2014 roku siedem osób. Zbigniew Isakow, Beata Marynowska, Mirosław Masiakiewicz, Zbigniew Stopa, Teodor Winkler zostali uhonorowani podczas uroczystości WUG, a Józef Rajchel i Ryszard Makara otrzymali nadane im odznaki podczas Barbórki w PGNIG Oddział Sanok.

Podczas uroczystości barbórkowej pracownicy nadzoru górniczego zostali odznaczeni wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżami Zasługi. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Ireneusza Grzybka i Krzysztofa Króla. Trzy osoby odznaczone w tym roku przez Prezydenta RP zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. 3 grudnia br. prezydent Bronisław Komorowski odznaczy osobiście Medalami Srebrnymi Za Długoletnią Służbę Czesława Koczybę i Andrzeja Prokopa oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę Piotra Opyrchała.

Uroczystość barbórkowa była okazją do ogłoszenia wyników drugiej edycji konkursu "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie", zorganizowanej podobnie jak w ub.r. przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego" oraz WUG. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było "Zwalczanie zapylenia oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego". Do Konkursu można było zgłaszać projekty innowacyjne zrealizowane w latach 2012-2013. Kapituła konkursowa, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Cybulskiego, po ocenie nadesłanych projektów przyznała nagrodę główną Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu "EKO-WIN" (za urządzenie odpylające typu UO do zabudowy na zestawie nośnym przenośnika podścianowego ściany eksploatacyjnej).

Akademii z okazji Dnia Górnika towarzyszyła okolicznościowa wystawa fotograficzna pt. "Górnictwo w kobiecym obiektywie", autorstwa Jolanty Talarczyk. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił krótki koncert górniczego zespołu muzycznego Happy Big Band z KHW SA, pod batutą Mirosława Kaszuby oraz wokaliści Anna Kamyk i Matusz Wróbel.

Barbórkowej uroczystości nadzoru górniczego patronowały medialnie redakcje: Dziennika Zachodniego – Polska The Times, Gościa Niedzielnego, Nowego Przemysłu, portali internetowych: naszemiasto.pl, nettg.pl, wnp.pl, Radia Katowice, Radia eM, Telewizji Polskiej Katowice.

do góry