Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w (..)

Gliwice: Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w górnictwie

3 Sierpnia 2012

2 sierpnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.
Podczas narady omówiono:

- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- zasady organizacji pracy w aspekcie zapewnienia odpowiedniej ilości osób zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach,
- profilaktykę zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia w świetle statystyki zachorowalności na pylicę płuc,
- wnioski wynikające z kontroli podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, w aspekcie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.

Zwrócono uwagę na konieczność udziału przedstawicieli firm wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych w posiedzeniach kopalnianych zespołów ds. zagrożeń, w zakresie dotyczącym działania firm oraz obecności osób dozoru firm w codziennych naradach z udziałem osób dozoru
i kierownictwa zakładu górniczego.

do góry