Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów bezpieczeństwa (..)

Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia podziemnych zakładów górniczych

1 Czerwca 2012

31 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach z udziałem przedstawiciela Kompanii Węglowej S.A. Szczególną uwagę poświęcono sposobom zapobieżenia wypadkom podczas prowadzenia rabunku obudowy.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) - powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
- zasady organizacji pracy w aspekcie zapewnienia właściwej ilości osób zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach,
- profilaktykę zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia w świetle statystyki zachorowalności na pylicę płuc,
- wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. przepisów ustawy z dnia 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Zwrócono szczególną uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zmechanizowania procesu rabowania obudowy chodnikowej i eliminacji przebywania górników rabunkarzy w przestrzeni przeznaczonej do rabowania.

do góry