Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe przepisy w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Nowe przepisy w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

4 Czerwca 2012

Z dniem 1 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372). Zostało ono wydane na podstawie art. 110 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i określa w 13 załącznikach szczegółowe wymagania dotyczące treści planu ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych (czynnych i likwidowanych), zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 nowej ustawy. Pozostałe rozwiązania prawne dotyczące planów ruchu zamieszczono bezpośrednio w ustawie.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zmiany planów ruchu sporządzonych na podstawie dotychczasowych przepisów dokonuje się zgodnie z załącznikami nr 1—4 do dotychczasowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840, z późn. zm.).

do góry