Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów górniczych i (..)

Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych

16 Listopada 2012

15 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd oraz przedstawicielami JSW S.A. i KW S.A.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) - powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny.
Przypomniane zostały zasady "szybkiego" zamykania rejonów.
Dyrektor OUG w Gliwicach omówił także zagadnienia problemowe w obszarze bezpieczeństwa pracy, związane ze sprawowanym nadzorem i kontrolą przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny:
- wdrożenie zmechanizowanego systemu likwidacji wyrobisk za frontem ścian np. poprzez zastosowanie sekcji obudów zmechanizowanych prowadzonych w wyrobiskach chodnikowych.
- weryfikacja i egzekwowanie procedur zapewniających skuteczny nadzór i kontrolę robót podejmowanych przez podmioty w ruchu zakładu górniczego, w tym wykluczających podejmowanie prac, które nie są ujęte w umowach.
- eliminacja lub ograniczenie stosowania obudów zmechanizowanych, stanowiących modyfikacje konstrukcji przeznaczonych do mniejszych zakresów pracy.
- weryfikacja procedur projektowania, budowy, odbioru i bezpiecznej eksploatacji układów transportu.
- opracowanie i wdrożenie procedur zapoznawania pracowników zakładów górniczych i firm usługowych zatrudnianych w ruchu zakładu z obowiązującymi dokumentacjami wykonywania określonych prac to jest: projektami technicznymi, dokumentacjami układów transportu, technologiami i instrukcjami.
Przedstawiono również propozycje rozwiązań uwzględniających możliwość zastosowania środków chemicznych lub mineralnych wtłaczanych do powstałych pustek za obudową,
w celu wyeliminowania wykładki ręcznej przestrzeni o znacznych objętościach.

do góry